Andreas Mogensen – turen & fremtiden for teknikken

Herunder er et billede jeg tog da Kaptajn Volkov og Kosmonaut Andreas Mogensen var på besøg hos DTU-SPACE for at afsløre en buste af Juri Gagarin, som ikke var den første russer i rummet, men den første som rejste jorden rundt i de ydre sfærer, selv om det kun var en gang og ganske få lange minutter. Mine foredrag indeholder en del mere historie og disse herrer, men historien om busten af Juri Gagarin er, at jeg fik en henvendelse fra Kaptajn Andrej Stroganov, det er ham som står yderst til vestre i det smalle billede, om ikke jeg kunne kontakte DTU space, da jeg nu arbejdede på DTU, og om de ville have denne buste stående.

https://da.wikipedia.org/wiki/Andreas_Mogensen

Så gik der både universitet og politik i sagen, for der kom en større fest ud af dette, Andreas og Volkov samt ambassade og ministre kom rendende og fik en stor sten sat under Juri og institutdirektøren holdt tale med flere, jeg fik vist en sodavand.
Billedet af lynet set udefra jordens atmosfære er det som optog Andreas på hans lille tur på stationen.
Andreas Mogensen er et ikonisk forbillede for danskerne og Danmark og ikke mindst for de tekniske videnskaber.
Jeg glæder mig til at Danmark støtter op om Andreas og hans videre aktiviteter og hjælp til forskningen i det det ydre rum.

Soyuz (rocket) – Wikipedia