Uddrag af udvikling & produktionTeknikken var springbrætte til forståelsen af virksomheder og jeg var leder og chef i mange år inden for den del af branchen. Med samme ballast samt den tekniske ballast fra forsvaret kunne jeg vælge at undervise hvilket også blev tilfældet og set i bagspejlet, det meste af mit liv.
 
Mine seneste arbejdsår, som lærer på tekniske skoler, har jeg undervist og fungeret som den eneste i landet, lærer i faget våbenmekaniker/finmekaniker. Men det startede da jeg var først i tyverne hvor en bekendt tog kontakt, denne arbejdede i forsvarets efterretningstjeneste. Han ville gerne have mig ind i sin afdeling, ikke mindst for mine evner på det tekniske område men også for min praktiske tilgang til våben og teknik. Under min tjeneste fik jeg en lettere tilgang til oplysninger, en grundig og yderligere viden inden for det samlede våbenområde og til enkelte våben typer fra verdens store våbenkammer. Så jeg har rådgivet en del i disse spørgsmål samt holdt foredrag om den teknologiske udvikling på området, herunder ballistiske egenskaber ved ammunition og deres anvendelighed samt egenskaber.
Specialist i håndvåben betyder, at det er et område som jeg har arbejdet med i mange år. Våbenteknologi var via historie interesse og med den baggrund og optagelsen i våbenhistorisk selskab samt en efterfølgende funktion i HMAK på et våbenteknisk værksted, gav det en indsigt med dimensioner. I værkstedet fik den stedlige Kaptajn B ofte en debat med mig om våben. Jeg havde bl.a. ansvaret for alle former for specialvåben. Så der var viden, teknologi og praktik samt en anvendelig basis for at dyrke dette mere, da jeg ved et tilfælde fik jeg positiv kontakt til konstruktøren at den danske sportspistol Agner M. 80 og dennes producent. Så jeg var som konsulent engageret i udvikling af våben set i lyset af mulige eksportområder inden for offentlig bevæbning og private sportsvåben. Efterfølgende mine aktiviteter hos BAN var jeg i en del af forsvaret ombygger og designer af våben af alle slags, billeder af disse er herunder. Jeg blev akkrediteret våbenhandler og var aktiv i resten af firserne indtil midt halvfemserne.
I denne periode samlede jeg en del våben både til forandring og videresalg og typerne var som herunder.Jeg engagerede mig aktivt omkring et nyt våbenkøb til det danske forsvar i 90 erne. Så i – Kamptroppernes tidsskrift nr. 5 1994 under overskriften; Håndvåben til debat, skriver jeg mine input og disse fortsætter i; Kamptroppernes tidsskrift nr. 3 1996 under overskriften; Kritik og krav. Jeg har i lyset af de efterfølgende års indkøb fået ret i en del af mine krav og antagelser. Og nu er der slet ikke noget at tale om, det bedste og ikke andet, får den enkelte soldat med sig.
 
Jeg har undervist mange herunder menige soldater, lærlinge, maskinmestre og ingeniører, søofficerer og ledere og chefer i forvaltninger. Kompetencerne til at undervise var, at jeg selv havde indholdet af undervisningen på rygraden og kendte til den specifikke rolle.

Dog måtte jeg i en alder af halvtreds, ikke grundet manglende evner, men som en del af en overenskomst, læse til lærer på Metropol og fik en godkendt voksenunderviser uddannelse som tog tre år, i samme periode, hvor jeg var lærer på søværnets tekniske skoler på Holmen, et job jeg fik efter at have været produktionschef.
Et af min tværgående karrierespring som jeg har været god til at få på plads.
Efterfølgende Søværnets tekniske skole underviste jeg på DTU i produktionsteknologier på DTU i fire år og senest på arbejdsmarkedet har jeg undervist på de samme tekniske skoler som jeg selv gik på som lærling og her havde jeg tre funktioner. Jeg var lærer på finmekanisk linje som også var linjen for våbenmekanikere samt en rolle som direktionens LEAN inspirator både på teknik og undervisningen. Mange underlige ord forklarer det som jeg underviser i men det meste indeholdes i materialerne på http://www.fagteori.dk/ Her er billeder fra undervisningslokalerne når der er praktik på drengene og pigerne på Holmen på Georg Stage Bootcamp som jeg var så heldig også at være lærer på hver sommer.