Georg Stage bootcamp

Jeg har undervist mange herunder menige soldater, lærlinge, maskinmestre og ingeniører, søofficerer og ledere og chefer i forvaltninger. Kompetencerne til at undervise var, at jeg selv havde indholdet af undervisningen på rygraden og kendte til den specifikke rolle. Dog måtte jeg i en alder af halvtreds, ikke grundet manglende evner, men som en del af en overenskomst, læse til lærer på Metropol og fik en godkendt voksenunderviser uddannelse som tog tre år, i samme periode, hvor jeg var lærer på søværnets tekniske skoler på Holmen.

Her er det Georg Stage elever som er på bootcamp, for at kunne opfylde kravene til det blå bevis som giver adgang til at sejle som matros. Her er billeder fra undervisningslokalerne når der er praktik på drengene og pigerne på Holmen på Georg Stage Bootcamp som jeg var så heldig også at være lærer på hver sommer. Man siger at håndens værk og fag som anvendes, fodrer din sjæl, og giver dig mental tilfredshed. Det er nok den rigtige sammenhæng mellem mennesker og faglighed.

Her er to pensionerede lærere fra Georg Stage i Naverklubben i Helsingør.