CV

2021
Værkstedskæde
Optimering af ledelsesprocesser.

2020
Mark & Wedell
Forandringskonsulent i en virksomhedsoptimering.

2020
Paradigme.nu
Konsulent inden for Medical & science.

2016 – 2019
TEC College
Optimering af maskinmiljøet og undervisningsområderne samt trænet i LEAN.
Procesoptimering i forvaltningsområdet og de pædagogiske områder.

2014 – 2016
DTU
Koncern konsulent i sikkerhed, LEAN og 5S inspirator.
Udvikling af pædagogiske områder i omskiftende tider.

2012 – 2014
Forsvarsministeriet
Søværnet – koncernfælles konsulent af LEAN inspirator.
Etablering af tænketank i forhold til faglig pædagogik og udvikling.

2011 – 2012
RISC /HAVE
Coach i et samarbejde om ledelsesudvikling af kulturlivets direktører, DR, teatre og musikhuse i “hands on” ledelse.
Den kreative elites behov for struktur i ledelsesrollen og tilpasning af ledelsesroller og ledelsesstile.

2009 – 2011
Trelleborg
Koordinator og projektleder ved implementering af LEAN/5S og synlig fabrik.

2006 – 2009
Cooper Bussmann USA UK
Produktionschef for 130 medarbejdere i en ordrestyret produktion.
Sikkerhedsleder og gennemføringsperson for OSHAS kultur.
Implementeringschef for gennemførelsen af 5S, Kanban, og Kaizen samt SMED processer.
PTA-Chef for maskinudviklingsafdelingen.

2003 – 2006
Københavns Amt. (Rekrutteret af Innovator A/S).
Centerchef for fire uddannelses virksomheder og interne kursuscentre
for kompetenceudvikling af sygehuspersonale og amtets ansatte under en tid med forandringer og nedlæggelse.

2000 – 2003
Nærings og nydelsesmidlernes a-kasse.
Head of funds – A-kassedirektør og changemanager
Uddannelser i arbejdsmarkedsjura som sagsbehandler.

1997 – 2000
Københavns kommune. (Rekrutteret af Mercuri Urvall).
Kontorchef og centerleder for 5 socialfaglige områder.
Ledelsesudvikler på Københavns kommunes kursuscenter.
Uddannelser på forvaltningshøjskolen.

1996 – 1997
AMU – Projektkonsulent i forhold til offentlig ledelse, service og kvalitetsudvikling.
Kvalitetsbevidsthed og kvalitetsstyring som underviser og udvikler hos virksomheder.
Udviklede servicekoncept for rigspolitiet.

1984 – 1996
Forsvarsstaben / Forsvarets Efterretningstjeneste og andre tjenestegrene 1984-1996.
Militær underafdelingschef i FE.
Foredragsholder og træner i elektronisk krigsførelse.
Våbensagkyndig og reparatør af internt materiel og udstyr.
Skolechef / KUL under HVS
Underviser i militært faglige elementer samt virke som skoleinspektør/faglig leder.
Underafdelingschef for forskellige enheder under Slotsholmen og Forsvarsstaben.

1980 – 1984
Warrior-Tech-Time
Direktør for maskinfabrik. Opfinder og udvikler af centrifugal vibratorer til industri.
Våbendesigner hos Saxhøj produkts og Agner.

1979 – 1980
Weilbach & Co
Finmekaniker i marineteknik.
Uddannet i optik og prismer.

1975 – 1978
Niels Bohrs Institut. Københavns Universitet.
Tekniker blandt forskere med arbejde i CERN/Geneve.
Uddannelser på diverse tekniske skoler.

Herunder er uddannelsespaletten jeg tager udgangspunkt i samt anbefalinger som udgår fra andres erkendelse af at jeg er Polymath af sind og gerning.

“Jan Skovgaard Nicolaisen has proven himself to be a brilliant network facilitator and knowledge leader. Not only does he know how to get people motivated and engaged. He understands people’s agendas and he understand the idea of networking. How do you assemble and align people with huge knowledge, skill and job diversity? Then have them contribute to something larger than themselves? That`s what Jan knows how to do. Jan is the kind of person you put in front of a national think-tank or as a knowledge facilitator for a big initiative. He´s that guy you pray you might find, that you can put in front of any knowledge team and end up with a deliverable”.
Erik Micheelsen, Astrophysicist – 2015 UK

“Jan is one of the most interesting people I have had the pleasure of working with. I love how his mind works and enjoy the creativity it unleashes in those who surround him.
His integrity and kindness never fails to show as well.”
Nikki Huyer, Business and People Development. CEO Red Lobster Group USA

”Jan har stor menneskelig evne og han sætter sig hurtigt ind i problemstillinger, af stor kompleksitet, hvor hans mangeartede kompetencer, løser disse.
I mange situationer, hvor hans empatiske begrebsevne og skarphed samt sociale pondus sættes i spil, giver det ham succes”
Mariianne Grary – Specialkonsulent og CEO Paolo Alto. CAL. USA

“Jan Nicolaisen arbejder med organisations opfattelser som rummer virksomhedens drift og udvikling. Gennem min tid med ham har jeg haft den fornøjelse at se ham ændre samarbejdsformen og strukturen i virksomheden til min store tilfredsstillelse så vi kunne rette ind efter en global økonomisk konkurrence.
Jan Nicolaisen har det store overblik samt fokus på detaljen som en af de få med denne kompetence i vores virksomhed”.
Ingeniør & Direktør L. Gribsvad – Bussmann UK/Denmark

De faglige baggrunde som danner videns base og innovationsevne tillige med CV.

Erhvervspsykologi & organisation fra Københavns Tekniske Akademi.
Forvaltningsledelse fra forvaltningshøjskolen, Diplomledelse u. eksamen. (BA)
Filosofi fra Det danske selskab for esoterisk filosofi.
Teologi fra SALT / (BA) u. eksamen.
Pædagogik fra METROPOL, erhvervspædagog. (BA)
Militær lederuddannet fra forsvarets skoler som officer / kaptajn. Proceskonsulent fra FCL, forsvarets center for ledelse.
Sagsbehandleruddannelse i arbejdsmarkedsjura og arbejdsmarkeds og uddannelses lovgivning.
Arbejdsmarkedskonsulent fra AF
Human ressource Management fra DJØF. (BA)
Flerfaglig håndværker (bådebygger, finmekaniker, smed og maskinarbejder) og produktionstekniker, herunder den faglighed som soldaterhåndværket bringer i den bredeste faglighed med håndtering af våben, køretøjer, taktisk materiel m.v..