Indsigt

Disse sider er lavet for at formidle museale fakta. Jeg understøtter det faktum at fremtiden ligger temmelig meget i fortiden og at det vi tror er gamle ubrugelige ting, faktisk har en fremtid, også på det teknologiske fundament. Det er design som holder, også i en fremtid.
Med en erkendelse af, at vi i dag står på skuldrene af tidligere tiders meget dygtige mennesker, som havde fantastiske ambitioner for dem selv og den verden de levede i, tror jeg på, at ny viden opstår når det tidligere og måske ukendte bliver kendt. Innovation kommer af at sammenkæde kendte elementer med endnu ikke kendte, hvor det tredje erkendte, giver nye løsninger, som har resonans i eksisterende teknologier.

Jeg har en flerfaglig identitet som jeg har opnået ved, at skifte fag og faglighed ca. hvert syvende år og da jeg har arbejdet i halvtreds år, har jeg opsamlet en del fagligheder, hvor denne side fokuserer på de tekniske. Som POLYMATH mødes jeg ofte med fordomme når jeg sætter rollerne som henholdsvis politiker, soldat, intellektuel, filosof og håndværker med videre i spil og med evnen til at rumme meget mere, men mine faglige sammensætninger underbygger en forståelsesevne af nutidens kompleksitet inden for de tekniske områder og derfor holder jeg foredrag om teknisk udviklingshistorie på bl.a. krigsmuseerne og på tekniske museer.

https://tekniskmuseum.dk/

https://natmus.dk/museer-og-slotte/krigsmuseet/