Foredrag & Fremtid

Jeg har en flerfaglig identitet, kaldet POLYMATH, som har flere ben at stå på. Det ene ben er som tekniker og håndværker. Dette ben indeholder fire kompetenceområder, de er vist nederst på denne forside.

Min flerfaglige baggrund, her den tekniske, der er også en akademisk, underbygger en forståelse af nutidens kompleksitet, specielt inden for de tekniske videnskabers områder.

Med en erkendelse af, at vi står på skuldrene af meget dygtige mennesker, som havde fantastiske ambitioner for dem selv og den verden de levede i, tror jeg på, at ny viden opstår når det tidligere og måske ukendte bliver kendt. Innovation kommer af at sammenkæde kendte elementer med endnu ikke kendte hvor det tredje erkendte giver nye løsninger, som altid har bund eller resonans i fortiden.

Denne sider viser at fremtiden ligger temmelig meget i fortiden og at det vi tror er gamle ubrugelige ting, faktisk har en stor fremtid og ikke bare som genbrug men som et teknologisk fundament. Det er design som holder, også i fremtiden. Derfor holder jeg foredrag og lejlighedsvise formidlinger, af budskaber om teknisk udviklingshistorie på bl.a. krigsmuseerne og på tekniske museer.

https://tekniskmuseum.dk/

https://natmus.dk/museer-og-slotte/krigsmuseet/